De uitdaging

Onlangs is Maasvlakte 2 officieel geopend en de eerste contouren van de bedrijven die zich daar gaan vestigen beginnen zichtbaar te worden. Al in 2014 worden de eerste containerterminals op Maasvlakte 2 operationeel. Hierdoor versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven nog verder, waardoor wachttijden en derhalve de havenverblijftijd voor de binnenvaart verder gaan oplopen. Door de versnippering zal het aantal kleine call sizes bij de containerterminals toenemen en dit heeft een negatieve impact op de efficiency van deze bedrijven. Met het oog op duurzaamheid en bereikbaarheid heeft het Havenbedrijf Rotterdam uitdagende modal split ambities voor de komende decennia afgesproken. Het aandeel van de binnenvaart moet de komende jaren flink omhoog.
LEES MEER

De oplossing

Bundeling van containeraantallen via een Barge Service Center (BSC) biedt op de korte termijn een reële oplossing en voordeel voor de belanghebbenden. Uit onderzoek van strategie consultants Mercator Novus komt de Rotterdam Container Terminal (RCT) van de Kramer Group naar voren als de meest geschikte kandidaat voor een BSC. Het kan kostendekkend en zonder ingewikkelde afspraken direct van start gaan. Uit het onderzoek blijkt dat een BSC goed scoort op voor de Rotterdamse haven belangrijke criteria en het is één van de kansrijke oplossingen voor het bundelingsvraagstuk. Vanuit het gemeenschappelijk belang van de haven van Rotterdam, containerterminals en barge operators moeten snel afspraken worden gemaakt over de operatie van een BSC.
LEES MEER


DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

home-1Bundelen en besparen. Dat is de filosofie achter het neutrale Barge Service Center. Hiermee wordt niet één bepaald bedrijf gediend, maar alle bedrijvigheden. Het Barge Service Center ontleent zodoende haar bestaansrecht aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehele haven in Rotterdam. Met een kleine ingreep in de keten wordt de havenverblijftijd drastisch verminderd.

home-2Het Barge Service Center draagt bij aan een hogere flexibiliteit van de containerafhandeling op de Maasvlakte. Zeehaventerminals kunnen in geval van drukte binnenvaartschepen laten afhandelen bij het Barge Service Center. Vervolgens worden de containers over de weg naar de containerterminals gebracht. Dit betekent dat de schippers meer tijd hebben voor hun kernactivitieit varen.

home-3De verschillende stakeholders binnen de Rotterdamse haven hebben afspraken gemaakt over een fundamentele modal shift. In 2035 moet het merendeel van containers van en naar het achterland over water vervoerd worden. Het Barge Service Center is onmisbaar voor het realiseren van deze doelstelling en draagt indirect bij aan duurzamer vervoer van en naar het achterland.

home-4Het Barge Service Center handelt kleine plukjes containers centraal af en deze worden vervolgens over de weg naar de verschillende zeehaventerminals gebracht Dit centraal afhandelen leidt tot besparingen voor de zeehaventerminals en vermindert vertragingen voor de binnenvaart. Relatief dure “call sizes” kunnen door bundeling voorkomen worden.