AANSLUITVERLIES VOOR BARGE OPERATORS

De omlooptijd tussen binnenhavens in het achterland en Rotterdamse haven is bepalend voor de productiviteit van de barge operators. Hoe sneller een binnenvaartschip zo’n omloop kan varen, des te hoger de productiviteit. De verblijftijd in de haven blijkt in de praktijk bepalend te zijn: afhankelijk van de te varen route neemt het verblijf in de Rotterdamse haven een kwart tot de helft van de omlooptijd in beslag. Een deel van de tijd wordt besteed aan laden en lossen bij de containerterminals. Maar die productietijd valt in het niet bij het aansluitverlies tussen terminals.

Omdat het niet goed mogelijk is om bezoek aan opeenvolgende containerterminals naadloos op elkaar te laten aansluiten, verliezen binnenvaartschepen gemiddeld zes uur met wachten tussen verschillende terminal calls. Voor de barge operator betekent zes uur wachten op een call van 10 containers afhankelijk van het type schip een kostenpost van tussen de veertig en honderdtwintig euro per container.

Naar schatting bedraagt het totale aansluitverlies in de Rotterdamse haven zo’n 300.000 uur per jaar. Bij de gemiddelde kostprijs voor een binnenvaartschip van honderd euro per uur komt dit neer op een totaalbedrag van 30 miljoen euro. De in het onderzoek doorgerekende scenario’s illustreren dat het schrappen van kleine calls met lange wachttijden zeer gunstig is voor de productiviteit van de barge operators.

Toename containerterminals Maasvlakte vanaf 2014

bsc-aansluitverlies

GROEI VAN KLEINE CALLS

LEES MEER

PRODUCTIVITEITSDALING
VOOR ZEEHAVENTERMINALS

LEES MEER

DE UITDAGING

LEES MEER