GROEI VAN KLEINE CALLS

De gemiddelde call size van binnenvaartschepen (het aantal geladen of geloste containers per terminalbezoek) is van grote invloed op de bedrijfseconomie van zowel de barge operators als de containerterminals. Simpel gesteld zijn kleine calls veel minder efficiƫnt dan grote.

Voor de gehele Maasvlakte ligt de gemiddelde call size van de binnenvaart op dit moment op 41 moves. Belangrijker daarbij is het percentage kleine calls, dat wil zeggen: calls kleiner dan tien moves. Voor de gehele Maasvlakte ligt het gemiddelde percentage kleine calls op vijftien procent, maar worden de terminals afzonderlijk bekeken, dan varieert dit van negen tot twintig procent.

Call sizes haven Rotterdam

kleine-calls-grafiek

 

Vanaf 2014 zal het aantal stops dat een binnenvaartschip maakt tijdens een havenbezoek (terminal calls) aanzienlijk toenemen. Onder gelijkblijvende marktomstandigheden zal dat een daling van de gemiddelde call size opleveren en een toename van het percentage kleine calls. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor zowel de barge operators als de containerterminals. De studie heeft de kosten van kleine calls voor beide partijen in kaart gebracht.

PRODUCTIVITEITSDALING
VOOR ZEEHAVENTERMINALS

LEES MEER

AANSLUITVERLIES VOOR
BARGE OPERATORS

LEES MEER

DE UITDAGING

LEES MEER