NEUTRAAL & BETROUWBAAR

Afgezien van besparingen in tijd en geld, levert een BSC een kwalitatieve verbetering van het Rotterdamse barge product. De containerbinnenvaart wordt aantrekkelijker voor verladers. De barge operator kan bijvoorbeeld frequentere afvaarten op iedere containerterminal gaan bieden, door een dagelijkse dienst op een BSC. Zo’n verbetering stimuleert de gewenste verschuiving van een toenemend deel van de containerstroom richting de binnenvaart.

Uit het onderzoek blijkt dat een BSC-concept goed scoort op voor de Rotterdamse haven belangrijke criteria en het positioneert zich daarmee als één van de kansrijke oplossingen voor het bundelingsvraagstuk.


NEUTRAAL

Het BSC is een neutrale bundelingsoplossing voor alle barge operators en containerterminals. Realisatie is mogelijk zonder complexe afspraken. Bij barge operators bestaat een grote behoefte aan een neutrale oplossing omdat naar verwachting in de toekomst niet iedereen over een in-house oplossing kan beschikken en bundeling liever niet doet in samenwerking met een concurrent.

CONTROLEERBAAR

Barge operators kunnen met een BSC een contractuele relatie aangaan, die op dit moment met de containerterminals ontbreekt. Dit is een duidelijke verbetering; via bindende afspraken kan de sector de kwaliteit van het barge product controleren en bevorderen.

EFFICIËNT

Voor het bundelen van kleine calls op een BSC in de Rotterdamse haven zijn in tegenstelling tot bundeling in achterland een beperkt extra handelingen nodig. Ook is het vanuit vaar-oogpunt kostenefficiënt, omdat voor bundeling niet omgevaren hoeft te worden.

FREQUENT

Een dagelijks bezoek aan een BSC maakt het voor barge operators mogelijk om aan klanten een hoge frequentie op alle containerterminals aan te bieden. Deze substantiële verbetering van de huidige frequentie bevordert de doorlooptijd van containers. Afhankelijk van het vaargebied kan de doorlooptijd worden gehalveerd.

RESPONSIEF

Een BSC is voor barge operators flexibel inzetbaar: binnenvaartschepen kunnen zonder vergaande planning vooraf last minute besluiten om er gebruik van te maken.

COMPLEMENTAIR

Integratie van een BSC-concept kan bijdragen aan succes van andere initiatieven die de doorstroming willen verbeteren. Deelname van een barge service center aan Nextlogic draagt ook bij aan verdere optimalisatie.

BETROUWBAAR

Een BSC is een robuuste oplossing die aansluit bij de bestaande praktijk. Het concept is beproefd en kan zonder investeringen, pilots of complexe afspraken van start gaan. Geen experimenten, geen verrassingen.

EEN OPTIMALE LOCATIE

LEES MEER

BEWEZEN & STARTKLAAR

LEES MEER

OVER BARGE SERVICE CENTER

LEES MEER