PRODUCTIVITEITSDALING VOOR ZEEHAVENTERMINALS

De call size is bepalend voor de productiviteit van een zeehaventerminal. Omdat het aan- en afmeren van een binnenvaartschip in totaal 30 minuten duurt, is die tijdsbesteding van grote invloed op de gemiddelde tijdsbesteding per container in een call. Het effect van de call size op de productiviteit van een zeehaventerminal is dus aanzienlijk.

Zo levert een call size van tien moves een productiviteit van elf containers per uur, terwijl een call size van 41 moves een productiviteit oplevert van 25 containers per uur. Een kleine call van 10 moves kost daardoor grofweg twee keer zoveel als een gemiddelde call van 41 moves.

De in het onderzoek doorgerekende scenario’s laten zien dat het terugbrengen van het aantal kleine calls gunstig is voor de productiviteit van de zeehaventerminals.

Invloed call size op kostprijs move

bsc-productiviteitnl

GROEI VAN KLEINE CALLS

LEES MEER

PRODUCTIVITEITSDALING
VOOR ZEEHAVENTERMINALS

LEES MEER

DE UITDAGING

LEES MEER