UITDAGING

De komende jaren groeit de containerstroom van en naar de Rotterdamse haven. Dat levert containervervoer per binnenvaartschip extra vracht en omzet, maar ook logistieke hoofdbrekens. Want nu al is optimale logistiek een grote opgave, doordat gemaakte planningen in de praktijk vaak niet betrouwbaar blijken. Afhandeling van containerbinnenvaart in de haven wordt gekenmerkt door lange, matig voorspelbare wachttijden tussen de verschillende terminals. De doorlooptijd in de haven kan daardoor flink oplopen. Deze onvoorspelbaarheid geeft de containerbinnenvaart (barge operators) weinig controle over de kwaliteit die ze hun klanten kunnen bieden.

Vanaf 2014 worden de problemen nog groter, als op de Tweede Maasvlakte twee nieuwe containerterminals in bedrijf komen. Het aantal terminals op de Maasvlakte en het aantal aanlooppunten voor de binnenvaart verdubbelt nagenoeg. Het resultaat is een verdere versnippering van de containerstroom, die ongunstig uitpakt voor de binnenvaart en de containerterminals. Toch zijn er duidelijke modal split ambities: het aandeel van containerbinnenvaart moet omhoog en in 2035 mag nog maar maximaal 35% van de containers over de weg van en naar het achterland. Wanneer de binnenvaart het grootste aandeel binnen de modal split moet behalen, is de komst van een Barge Service Center van essentieel belang.

Modal split ambities achterland Maasvlakte

bsc-uitdagingnl

GROEI VAN KLEINE CALLS

LEES MEER

PRODUCTIVITEITSDALING
VOOR ZEEHAVENTERMINALS

LEES MEER

AANSLUITVERLIES VOOR
BARGE OPERATORS

LEES MEER